ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ Amazifier1.3

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรมAmazifier1.3 โปรแกรมนี้ทำให้การตกแต่งรูปภาพของเราง่ายมากขึ้นได้อย่างไร ตกแต่งใบหน้าให้สวยได้อย่างไร?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น