ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม


จากรูปดับเบิ้ลคลิกไปที่โปรแกรม


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที 3 การติดตั้งโปรแกรม


จากรูปดับเบิ้ลคลิกไปที่โปรเแกรม


จากรูปให้คลิกที่ Accept


จากรูปให้คลิกที่ Accept


จากรูปให้คลิกที่ Accept


จากรูปให้คลิกที่ Accept

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์ http://www.webthaidd.com/photoshop/webthaidd_article_958_.html

แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ

1. เปิดรูปที่ต้องการตกแต่งค่ะ


2. เลือกลูกตาโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V


3. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ


4. เลือกปากโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V


5. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ


6. สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาค่ะ แล้วเลือกที่ Brush Tool เพื่อทำสีของแก้มค่ะ เมื่อทำเสร็จให้ตั้งค่าที่ Opacity ประมาณ20-30% ค่ะ


7. ใช้ Lesso Tool (L) ในการลากเส้นตามด้านล่างค่ะ


8. เลือกที่ Burn Tool ค่ะแล้วทำการตกแต่งตาให้ดูดำขึ้น


9. เลือก Blur Tool


10. ตกแต่งผิวด้วย Blur tool ค่ะ


11. จะได้ตามด้านล่างค่ะ


12. Filter>Render>Lightning Effects ตกแต่งแสงให้ดูสวยงามค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

บทที่ 1
ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10
กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Amazifier 1.3)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม Amazifier 1.3 มีความสามารถในการตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้ Amazifier 1.3 ตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย ได้อย่างไร"
การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ http://www.photoshop.com/
2.จากเว็บไซด์ http://www.photo frames.com
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ Amazifier1.3

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรมAmazifier1.3 โปรแกรมนี้ทำให้การตกแต่งรูปภาพของเราง่ายมากขึ้นได้อย่างไร ตกแต่งใบหน้าให้สวยได้อย่างไร?