ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์ http://www.webthaidd.com/photoshop/webthaidd_article_958_.html

แต่งหน้าให้ดู over กันเถอะ

1. เปิดรูปที่ต้องการตกแต่งค่ะ


2. เลือกลูกตาโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V


3. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ


4. เลือกปากโดยใช้ Magic Wand Tool ค่ะ แล้วกด Ctrl+C ---> Crtl+V


5. Ctrl+U แ้ล้วทำการตั้งค่าสีได้เลยค่ะ ก็จะได้ดังรูปนะคะ


6. สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาค่ะ แล้วเลือกที่ Brush Tool เพื่อทำสีของแก้มค่ะ เมื่อทำเสร็จให้ตั้งค่าที่ Opacity ประมาณ20-30% ค่ะ


7. ใช้ Lesso Tool (L) ในการลากเส้นตามด้านล่างค่ะ


8. เลือกที่ Burn Tool ค่ะแล้วทำการตกแต่งตาให้ดูดำขึ้น


9. เลือก Blur Tool


10. ตกแต่งผิวด้วย Blur tool ค่ะ


11. จะได้ตามด้านล่างค่ะ


12. Filter>Render>Lightning Effects ตกแต่งแสงให้ดูสวยงามค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น