ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 4 วิธีการใช้โปรแกรม


จากรูปดับเบิ้ลคลิกไปที่โปรแกรม


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept


จากรูปให้คลิก Accept

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น